จับทางศีรษะ

SBO

สำหรับท่าจบของยูโดนั้นจำเป็นอย่างมากสำหรับนักกีฬาประเภทนี้ เนื่องจากยูโดนั้นเป็นกีฬาที่ล้มแล้วสามารถลุกขึ้นได้เพื่อจะจักการคู่ต่อสู้ได้อย่างต่อเนื่อง ผู้ที่ฝึกกีฬาประเภทนี้จึงจำเป็นอย่างมากที่จะใช้ท่าจบเพื่อที่จะแสดงว่าคุณนั้นสามารถจัดการกับคู่ต่อสู้ได้อย่างสำเร็จ ถึงแม้ท่านั้นจะไม่สามารถสร้างความเสียหายกับคู่แข่งในการแข่งกันกีฬาประเภทนี้ได้มากก็ตาม แต่ว่าในเรื่องของหลักการนั้น ท่าจบนั้นก็คือท่าที่จะใช้จัดการกับคู่ต่อสู้ในการราบคาบ

วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งท่าจบที่จะตรึงคู่ต่อสู้ไว้เพื่อไม่ใช้ดิ้นหรือยอมแพ้ได้เลย อย่างเช่น ท่าจับทางศีรษะ ซึ่งศีรษะเป็นจุดที่สำคัญมากของร่างกาย และเป็นจุดที่สำคัญที่สามารถทำให้คุณและคู่แข่งยอมแพ้ได้เลยหากเกิดการบาดเจ็บในส่วนนี้ หากว่าเราสามารถเข้าไปจัดการกับจุดสำคัญนี้ได้ก็จะช่วยให้คุณนั้นมีชัยชนะในการแข่งขันนี้ ท่าจับศีรษะนั้นสามารถทำได้ง่ายๆ เพราะขึ้นอยู่กบความเร็วหลังจากที่คุณทำการทุ่มหรืล้มคู่แข่งได้แล้ว การจับคู่แข่งเข้ามาอยู่ท่านี้คือ ก็จะช่วยให้เกมจบได้เร็วมาก อย่างการพยายามพลิกตัวคู่แข่งให้หงายขึ้น

จากนั้นให้ตัวทับคู่แข่งโดยพุงของเราจะอยู่บริเวณใบหน้า เข้าตัวขึ้นพร้อมกับปลายเท้าพร้อมที่จะเคลื่อนไหว กดลงจนคู่แข่งไม่สามารถดิ้นได้ จากนั้นก็ใช้มือสองข้างรวบแขนของคู่แข่งติดกับลำตัวของเราจนไม่สามารถทำอะไรได้ เพียงเท่านี้ท่าจับตรึงอีกหนึ่งท่าก็ทำสำเร็จแล้ว